White Opal Swarovski Crystal Pendant

€28.00

White Opal Swarovski Crystal Set in Sterling Silver 

Category Pendant